walka z otyłością

Współuzależnieni

Osobą współuzależnioną nazywamy życiowego partnera jedzenioholika, jego rodzinę, bliskich. Jednym słowem współuzależniony to ktoś, kogo życie ściśle wiąże się, przeplata z życiem osoby cierpiącej na jedzenie kompulsywne.

Należy raz jeszcze podkreślić, że wielu jedzenioholików tak bardzo wstydzi się swojego problemu, że nie dzieli się nim z najbliższymi. Tłumi w sobie negatywne emocje związane z uzależnieniem.

Skupimy się tutaj na współuzależnionych, którzy są świadomi problemu. Ich misją jest niesienie pomocy osobie uzależnionej od jedzenia. Bywa, że są w ową misje tak bardzo zaangażowani, że zapominają o własnym życiu.

Kiedy poruszany jest problem jedzenia kompulsywnego, najczęściej przemilcza się rolę współuzależnionych. Wg skrupulatnie przeprowadzanych badań nierzadko jest tak, że współuzależnieni (nieświadomie) przyczyniają się do utrzymywania opisywanych tutaj zaburzeń.

Jeżeli osoba cierpiąca na zaburzenia łaknienia zaczyna powracać do zdrowia, to stanowi to istotne wyzwanie dla jej współtowarzysza, który także powinien się zmienić!

Zobacz źródło informacji:

grow ultra I ravestin I artroser ile tabletek w opakowaniu I moctivin

Dodaj komentarz